Gidsenwerking Fort 8 Hoboken / Het GenOOtschap

Contactpersoon: Vera Caremans

Email: vera.caremans@hotmail.com

Telefoonnummer: +32495270519

Beschrijving:

Jaarlijks organiseert de provincie een ‘fortengordel’, een sportief evenement dat deelnemers laat kennismaken met historisch militair erfgoed. Op 18 mei 2014 gaat de 6de editie door. De trajecten worden gelegd rond de forten waar effectief gevochten is.

In Hoboken werd geen slag geleverd, maar toch is de oorlog niet ongemerkt voorbij gegaan. Een lokale fietslus van 20 km verbindt de plaatsen in Hoboken die een verhaal over Wereldoorlog I vertellen: het fort, de schansen, de wilde treinen enz…