Herdenkingsproject van Defensie

Contactpersoon: Alex Smeyers

Email: alex.smeyers@skynet.be

Telefoonnummer: +32474901735

Beschrijving:

Op initiatief van Minister van Landsverdediging Pieter De Crem hebben de verschillende instellingen onder zijn verantwoordelijkheid, samen met Defensie en de Historische Pool Defensie, n.a.v. 100 jaar Eerste Wereldoorlog de handen in elkaar geslagen voor een militair gerelateerd herdenkingsprogramma met nationale uitstraling. Het programma is complementair aan het federale programma waarvan het de doelstellingen onderschrijft: de collectieve herinnering, het gezamenlijk streven naar een vreedzame toekomst, de solidariteit en het partnerschap.

Er werd ook maximaal afgestemd met de initiatieven van internationale partners, deelstaten, provincies en gemeenten in dezelfde periode.

Telkens wanneer verwezen wordt naar een activiteit Defensie, moet daarbij worden gedacht aan initiatieven die besproken en gecoördineerd werden door alle instellingen waarover de Minister van Landsverdediging voogdij of verantwoordelijkheid heeft.